Podmínky účasti na seminářích a individuálních konzultacích

V případě individuálních, telefonických a skype konzultací jednejte dle dohody a pokynů terapeuta. V případě, že platba za konzultaci je hrazena předem na účet, je nutné se odhlásit minimálně tři dny před termínem. V tomto případě je částka za sezení vrácena v plné výši. Pokud dojde ke zrušení sezení méně jak tři dny předem je vratnost částky pouze 50 % nebo pokud dojde ke zrušení v den schůzky nebo po ní, není nárok na vrácení částky žádný a to z jakéhokoliv důvodu.

V případě platby na místě: V případě, že je domluvená schůzka v daný termín a klient se neomluví z jakéhokoliv důvodu min. tři dny před tímto termínem, je účtován poplatek za propadnutí termínu a držení rezervace 400 Kč, který je nutný zaslat na účet terapeuta a to do 7 pracovních dnů od termínu schůzky.

 • Terapeut si vyhrazuje právo na zrušení sezení bez časového omezení a bez náhrady škody klientovi. Terapeut se zavazuje dodržet etiku vůči klientovi v rámci jeho možností.
 • Platí pro všechny způsoby konzultací ať osobní, přes skype nebo po telefonu.

Účastník se svým přihlášením a účastí na semináři zavazuje k následujícím podmínkám:

 1. Přihlašování a platba:

Přihláška na seminář se podává skrze online formulář umístěný na webových stránkách nebo přes email:

1.1. Semináře s platbou kurzovného v den konání semináře
Po vyplnění online přihlášky vzniká závazná rezervace místa. Kurzovné se hradí v plné výši v hotovosti  až na místě a v den konání, nejlépe 15 minut před zahájením semináře.

1.2. Semináře s platbou kurzovného v plné výši předem
Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 7denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného v plné výši na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdržíte e-mailem po vyplnění online přihlášky v podobě odkazu na web stránku s informacemi o semináři.

1.3. Semináře s platbou zálohy předem
Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 7denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením minimálně 50% zálohy kurzovného na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdržíte e-mailem po vyplnění online přihlášky.

 1. Storno podmínky:

Ve všech případech (večerních nebo celodenních seminářů) platí, že odhlásíte-li se DO 10 dnů před začátkem semináře, vrátíme Vám zpět zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby.

2.1. Semináře s kurzovným nižším než 700 Kč
Odhlásíte-li se v době KRATŠÍ než 10 dnů před začátkem (nebo v průběhu či po skončení) semináře na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je zaplacené kurzovné v plné výši nevratné a nepřevoditelné. Máte však možnost za sebe poslat náhradníka v případě, dáte-li nám o tom předem vědět.

2.2. Semináře s kurzovným nad 700 Kč
Odhlásíte-li se v době KRATŠÍ než 10 dnů před začátkem semináře na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) , 50% zaslané zálohy je nevratné a nepřevoditelné. Pokud jste však zaplatili kurzovné v plné výši, vrátíme Vám zpět 50 %. Čtyři dny před seminářem a v den začátku semináře, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá. Náhradníka za sebe můžete poslat v případě, dáte-li nám o tom předem vědět.

V případě, že ke zrušení semináře dojde ze strany lektora, vracím vám 100% zaplacené částky. Jako lektor si vyhrazuji zrušit seminář bez omezení.

 1. 3 Prožitkové víkendy (několikadenní výlety, akce, vycházky, doprovodné programy v zahraničí atd.).

K účasti na pobytovém víkendu (kde je s vámi přítomen lektor) je třeba dodržet podmínky pro zaslání zálohy či platby dle pokynů v přihlášce či na webové stránce. V případě zrušení akce ze strany lektora, je 100% částky vráceno zpět na účet účastníka, který platbu řádně zaslal. Podmínky se týkají pouze lektorného.

V případě zrušení ze strany přihlášeného z jakéhokoliv důvodu platí tyto podmínky:

 1. Zrušení min. 6 týdnů předem  – vráceno 100 % zaslané částky
 2. Zrušení min. 4 týdny předem – vráceno 50 % zaslané částky
 3. Zrušení méně jak 4 týdny předem - vráceno 25 % ze zaslané částky (platí od 11. 3. 2018)
 4. Zrušení méně jak 3 týdny předem - nárok na vrácení v plné výši zaslané částky odpadá (platí od 11. 3. 2018) - pokud situace umožní  - náhradník dle dohody (převoditelné dle aktuálních podmínek)
 5. Pobytové zájezdy jsou pořádány ve spolupráci s CK. Podmínky při zrušení pobytu podléhají CK, není za ně zodpovědný lektor. V případě pojištění Storno a dalších informací ohledně storno poskytne CK. 
 1. Zdravotní stav a odpovědnost (pro účast na semináři i pro individuální konzultaci):

3.1. Zdravotní stav:
Seminář / sezení není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě individuálního sezení se jedná o doplněk komplexní péče o duševní či fyzické zdraví člověka a přihlášení či podstoupení individuálních sezení nebo seminářů je zcela dobrovolné. Není možné 100 % zaručení léčebného efektu (velmi individuální). Proto doporučuji souběžnou kontrolu u lékaře. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

3.2. Zákaz drog a omamných látek:
Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře, sezení.

3.3. Zodpovědnost:
Účast na semináři je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost (platí i v případě individuálního sezení). Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší 18-ti let musí mít k účasti na programu písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka.

3.4. Přerušení účasti:
Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za seminář se nevrací. Právem lektora (uzná-li to za vhodné) je ukončit účastníkovu účast nebo ho nevpustit v případě velmi pozdního příchodu nebo v případě nevhodného chování (narušování ducha skupiny, neochota řešit konflikt na místě, vyvolávání konfliktů mimo náplň obsahu akce a další). V těchto případech o přítomnosti účastníka má lektor právo Veta. I v takových případech účastník nemá nárok na vrácení jím uhrazené částky za seminář. (Platí i v případě pobytových zájezdů od CK nebo víkendových pobytů s doprovodným programem)

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů:

4.1. Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví Karolina Kučerová IČ 75102129, s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity mnou pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí emailem či telefonicky.

4.2. Z odběru kalendáře akcí emailem se můžete odhlásit, pokud mi napíšete email, že si nepřejete být součástí databáze klientů. Je nutné do takového emailu napsat celé jméno a telefonní číslo – pro snadnější dohledání a zrušení zasílání mailingů.

4.3. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobních údajů může být kdykoli odvolán a to pouze písemnou formou (e-mail viz. bod 4.2)s tím, že následně dojde k vymazání všech mých údajů z databáze Karolina Kučerová s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.

4.4 Každý zájemce o mé služby je povinen se seznámit s podmínkami spolupráce a to do objednání či před schůzkou nebo seminářem.

 

Podmínky jsou platné od 1. 1. 2015